Støttespillere

Følgende selskaper har gitt oss praktisk og økonomisk støtte. Vi er meget takknemlig for utvist velvilje. Bjønnåsens venner oppfordrer venner av Bjønnåsen til å støtte disse virksomheter.

  • Hafslund
  • Strømmen storsenter
  • Losby gods
  • Østmarkas venner
  • Olavsgård hotell
  • Strømmen vel
  • Plantasjen
  • Norsk skiltgravering AS