Vil du dele dine bilder?

Nettsidene oppdateres, men bildene som brukes er hovedsakelig fra den opprinnelige nettsiden som ble laget i 2002 (?). Hvis du besitter bilder som er aktuell, d.v.s. av Bjønnåsen eller siktestedene, vil vi sette pris på å få bruke de.

Alt innhold på nettsidene til Bjønnåsens venner er fritt tilgjengelig til ikke-kommersiell bruk. Vi ønsker at det skal fortsette å være slik. Et premiss er derfor at bilder du deler med oss kan publiseres i tråd med en av Creative Commons lisensene.

Du når oss ved hjelp av kontaktskjemaet.

Markering av Milorg slippsted

Lørdag 12. august 2006 kl 1200 er det markering av Milorgs slippsted på Kåterudmåsan i Østmarka. Det blir satt opp en minneplate på Kåterudmåsan. En stor gruppe av Milorgfolk fra Strømmen deltok i denne operasjonen, men også Milorg fra Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm var involvert.
Det er Sagelvas Venner og Strømmen Vel som har tatt initiativ til markeringen.

Slik kommer du til Kåterudmåsan
Kjør RV 120 mot Enebakk. Regnet fra Lillestrøm bru er det 13,5 km til avkjøringen, som ligger noen hundre meter etter Fjellstadveien. Se etter skilt på høyre side: MILORG – Kåterudmåsan. (Skilt på venstre side: Til By).
Fra avkjøringen er det 1,5 km kjøring på bomvei til P-plass. Derfra 3,5 km skogsti med noe myr på slutten. Stien er merket med rød/hvite bånd. Regn med én til to timers gange hver vei.
Ta gjerne med niste og drikke i sekken!

Ny topptreff

Søndag 5. september 2004 samles vi på nytt til Topptreff på Bjønnåsen. Vi er et arrangement i regi av Kulturukene i Rælingen kommune. Det blir interessante foredrag ca kl 1200. Også denne gangen blir det servering av vafler, kaffe og saft. Vi må ta oss betalt for dette for å dekke utgiftene våre.

Vel møtt!!