Vellykket kaffepost

Søndag 13. juni var det Kaffepost i samarbeid med Østmarka orienteringsklubb. Vi hadde flott sol, lite vind og mer enn 250 besøkende på toppen. Det kom mange lovord for servering av vafler, kaffe og saft.

En person mistet sin skritteller på toppen. Henv. 9073 9063.