Innvielse søndag 1. september!

Innvielsen er en del av åpningen av Kulturukene i Rælingen. Varaordfører Geir Dalholt foretar formell åpning av kulturukene. Bjønnåsens venner overrekker retningsskiva til brukere av marka, Kor-I-LIa synger, det informeres om geologien i området og kaffe serveres. Det hele begynner på toppen kl 1230.

Vel møtt!!

Helikopteret kom!

Fredag kom utstyret vårt som avtalt med helikopter.
Retningsplaten ble montert og ferdigstilt. I tillegg monterte vi et picknicbord som skal stå på toppen.
Nå er det kun en uke igjen til formell innvielse og overrekkelse til markvandrere.